BeskärningBeskärning är en viktig trädgårdskonst där du måste följa riktlinjer om du, trädgårdsmästaren, ska kunna uppnå en optimal effekt. Skälen till varför beskärning är nödvändigt är bland annat för att avlägsna döda kvistar, forma (genom att kontrollera eller styra tillväxten för att ge en atletiskt tilltalande form) och uppnå en frisk tillväxt, avlägsna grenar som hindrar eller kan falla, förbereda ett objekt för transplantation vid den bästa tidpunkten och både skörda och öka avkastningen av blommor och frukt. När du beskär på det sätt som beskrivs och visas i våra hjälpsamma guider uppmuntrar du till hälsosam tillväxt, lång livslängd och en snygg trädgård. De flesta buskar och träd måste beskäras vid den optimala tidpunkten. Nedan finner du länkar till beskärningsguider under följande rubriker: