Dammväxter

Vattenväxter är nödvändiga i varje trädgårdsdamm. Dessa växter producerar syre som bidrar till att skapa en ekologisk balans, som ger ett klart vatten och en hälsosam livsmiljö för fiskarna. En damm ser mycket mer naturlig ut om det finns vattenväxter i den. Många har även underbara blommor i vackra färger. Välj dina favoritvattenväxter från vårt sortimentet nedan.

Olika sorters vattenväxter

Det finns en massa olika sorters vattenväxter och de kategoriseras ofta efter djupet de ska planteras på: s.k. dammzoner. Det finns exempelvis vissa dammväxter som trivs på grunt vatten, såsom missne och pontederia, medan näckrosor gillar djupare vatten. Det finns också flytväxter (t.ex. dyblad), syreväxter (t.ex. hästsvans) och växter som gillar den kärriga jorden vid dammkanten, t.ex. dvärgfackelblomster.

Bli av med alger

Vattenväxter är superviktiga för att hålla vattnet i din damm klart, eftersom de förhindrar alger från att bildas för snabbt – växter i dammen sparar dig alltså en massa tid! Alger gillar när det är varmt och näringsrikt. Genom att plantera några syresättande växter i dammen gör du vattnet mindre attraktivt för algerna. Växterna skuggar dessutom vattnet från solen så att det inte värms upp lika fort.

Syreväxter för nybörjare

För bäst resultat ska du plantera dina dammväxter på en ljus och relativt solig plats i maj-juni. Syresättande växter som hästsvans och storslinga är de mest grundläggande växterna. Se till att placera dina syreväxter i dammen snabbt, inom ett dygn från att du har fyllt den. Du behöver bara fyra knippen växter för var tusende liter vatten. Det är först efter att du har planterat syreväxterna som du kan börja med de dekorativa vattenväxterna, som näckros.

Dammväxter i korg

Om du har en stor och naturlig damm kan dina vattenväxter planteras direkt i dammens naturliga substrat, antingen i den djupa delen av dammen eller nära kanten. Täck inte mer än en tredjedel av dammbotten, så att växterna får utrymme att växa.
 
I mindre trädgårdsdammar är det extra viktigt att växterna inte tar över för mycket. Med hjälp av små dammkorgar kan du inte bara se till att växterna stannar där du har placerat dem – de blir också lättare att flytta. Klä korgen med säckväv och fyll den med dammsubstrat (använd inte vanlig blomjord eftersom det kommer få algerna att föröka sig). Ta bort din vattenväxt från odlingskrukan och plantera den försiktigt i korgen. Fyll på med mer substrat och vik över resten av säckväven. Lägg på ett lager grus eller småsten och sänk ner korgen i dammen på korrekt djup (se växtens instruktioner). Om växten ska stå grunt och din damm är för djup kan du ställa korgen på några tegelstenar.

Växter för dammkanten

Du kan odla några riktigt fina dammväxter i den kärriga jorden vid dammens kant. Dessa planteras ofta för att på ett naturligt sätt dölja dammkanten. Jorden vid en konstgjord damm är inte nödvändigtvis mer sank än jorden i resten av trädgården, men då kan du ha växterna inuti dammen på en förhöjning. Du kan också skapa din egen sumpmark vid kanten med hjälp av en dammduk bredvid den konstgjorda dammen, där du sedan kan plantera alla dina sankmarksälskande växter. Testa att plantera några blommande växter, t.ex. vatteniris. Några växter, som fackelblomster, törel och andra perenner, trivs även bredvid dammen under torra perioder.
 
Kika gärna även på följande intressanta produkter: