Köttätande krukväxter

Köttätande, eller insektsätande, växter fångar och konsumerar flugor och mindre insekter.
 
Det finns ca 630 sorters köttätande växter men den kanske mest kända är Venus flugfälla. Den växer i områden där jorden är väldigt fattig på näring.
 
De här växterna är onekligen fascinerande och kommer ge dina gäster något att prata om.
 
Bakker erbjuder flera sorters köttätande växter, som Venus flugfälla och Flugtrumpet. Passa på och ge ditt hem några exotiska och färggranna inslag!

Insektsätande växter
 
Bland de mest kända köttätande växterna finns:
 
Sarracenia (vintertålig flugtrumpet)
Nepenthes (tropisk kannranka)
Drosera (sileshår)
Dionaea muscipula (Venus flugfälla)
 
Så här sköter du din köttätande växt
 
Köttätande växter är relativt lättodlade, bara du följer några grundregler. Jorden måste hållas fuktig, använd en pumpflaska och spraya jorden med regnvatten eller destillerat vatten.
 
Köttätande växter har anpassat sig till näringsfattig jord som är rik på torv och sand och mår därför bäst i sådan jord. De behöver också mycket ljus. Bäst trivs de i full sol men halvskugga går också bra.
 
Vad är en Venus flugfälla?
 
Dionaea Muscipula, mer känd som Venus flugfälla, är en välkänd och populär köttätande växt. Den härstammar från de subtropiska våtområdena i North och South Carolina i USA.
 
Alla växter tar upp näring marken och luften, men eftersom Venus flugfälla växer i så näringsfattig jord hämtar den istället sin näring från insekter.
 
Bladen som är klädda med korta sträva hår, kallas för triggers eller känselhår är normalt sett vidöppna, men när något rör vid dem så att de böjs lite så fälls de hastigt ihop och fångar det som finns inuti.
 
Fällan går igen på mindre än en sekund men först stängs den inte helt. Om den inte hittar någon fångst så öppnas den igen. När den har lyckats fånga mat håller bladets cilier kvar större insekter och inom några minuter bildas en lufttät försegling.
 
Fällan stängs ihop kring insekten och utsöndrar vätskor som bryter ner insekten, en process som tar mellan 5 och 12 dagar.
 
Om du vill att din Venus flugfälla ska fånga något som inte rör sig måste du krama fällan och flytta runt på maten så att den ser levande ut.
 
Om insekten är för stor kommer den att hänga utanför fällan vilket på sikt leder till att fällan blir svart, ruttnar och ramlar av.
 
En Venus flugfälla är en av de mest lättodlade köttätande växterna. Den kräver endast våta rötter, hög luftfuktighet, full sol och näringsfattig jord och behöver bara planteras om vart femte år.
 
Flugtrumpeter
 
Flugtrumpeter har förberedda fällor i form av djupa håligheter med vätska. Visuella lockbeten och väldoftande nektar drar till sig flugor och insekter till håligheten som är formad som en kupat löv. Fällans sidor är glatta och branta så när insekten väl kommit in kan den inte ta sig ur.
 
Sedan bryter plantan ner sitt byte och omvandlar det till en vätska ur vilken den kan utvinna mineraler och näringsämnen, närings om den behöver på grund av den näringsfattiga jord som den växer i.