Splošni pogoji poslovanja

 

 1. člen Splošno

1.1 Ti Pogoji poslovanja se nanašajo na uporabo Bakkerjeve spletne strani, tiskanih katalogov in drugih publikacij ter na prodajo vseh izdelkov, ki jih dobavlja in dostavlja Bakker. Z oddajo naročila pri Bakkerju se strinjate s temi Pogoji poslovanja in dodatkom k tem pogojem poslovanja, ki so na dan prodaje objavljeni na tem mestu. Priporočamo, da si preberete in natisnete kopijo ter se prepričate, da razumete vse pogoje. Dodatni pogoji poslovanje so vključeni v izogib kakršnim koli sporom. Dodatni pogoji so opisani spodaj v tem dokumentu od strani 5 naprej.

1.2 Za uporabo Bakkerjeve spletne strani in/ali oddajo naročila morate biti stari osemnajst let. Če ste mlajši od osemnajst let, lahko uporabljate Bakkerjevo spletno stran in/ali oddajate naročila samo ob soglasju in pod nadzorom starša ali skrbnika. Če ti pogoji niso izpolnjeni, prosimo, da tega ne počnete.

 1. člen Identiteta prodajalca

Ti prodajni pogoji se nanašajo na vse izdelke in storitve (v nadaljevanju: izdelki), ki jih dobavlja podjetje Bakker Holland d.o.o. s trgovskim imenom Bakker. Informacije o nazivu in naslovu najdete v Dodatnih pogojih.

 1. člen Izdelki, nakup in dostava

3.1 Opis izdelkov, količina, kakovost, cena, DDV, zavarovanje in stroški dostave so navedeni na spletni strani, v katalogu, na strani za oddajo naročila ali na naročilnici. Slike, opisi in druge informacije o posameznih izdelkih, z izjemo cen, DDV-ja, zavarovanja in stroškov dostave, so približki in služijo samo kot orientacija. Bakker lahko po lastni presoji spremeni lastnosti izdelkov, tako da se razlikujejo od oglaševanih izdelkov, vendar vas o tem ne obvesti, dokler pri teh razlikah ne gre za materialne spremembe.

3.2 Sprejem vašega naročila in sklenitev pogodbe med vami in Bakkerjem se izvrši na dan pošiljanja naročenih izdelkov na vaš dom, razen če vas Bakker obvesti, da ne more sprejeti vašega naročila ali pa ste ga sami preklicali. Bakker si pridržuje pravico do zavrnitve kateregakoli naročila po lastni presoji.

3.3 Če vaši naročeni izdelki prispejo poškodovani, ne ustrezajo vašim pričakovanjem ali pa ste prejeli napačne izdelke, prosimo, da v roku 15 delovnih dni od prejema izdelkov kontaktirate Bakkerjevo svetovalno službo po e-pošti ali po telefonu. Svetovalna služba bo nato poskrbela za izdajo dobropisa, vračilo kupnine ali zamenjavo (prosimo, da si za kontaktne podatke preberete Dodatne pogoje). Če boste morali izdelek vrniti, bo za prevzem izdelka poskrbela svetovalna služba.

3.4 Bakker si bo prizadeval za dostavo vseh naročenih izdelkov. Izdelki in storitve so odvisni od razpoložljivosti, zato jih lahko Bakker kadarkoli umakne iz ponudbe, tudi ko ste že oddali naročilo. Če vašega naročila ali dela naročila ne bo možno dostaviti, vas bo Bakker o tem obvestil. Ko izdelek ali naročilo (delno) ni dobavljiv(o), vam lahko Bakker dostavi nadomestni izdelek enake ali boljše kakovosti ali pa vam dostavi samo del vašega naročila. Če nadomestnega izdelka ne želite obdržati, prosimo, da v roku 15 dni od prejema izdelkov kontaktirate Bakkerjevo svetovalno službo po e-pošti ali telefonu. Bakker bo nato ustrezno poskrbel za izdajo dobropisa ali vračila kupnine. Če boste morali izdelek vrniti, bo za prevzem izdelka poskrbela svetovalna služba. Bakker lahko podatke o izdelkih, darilih in nagradah spremeni in/ali izboljša. V primeru spremembe podatkov o izdelku si bo Bakker prizadeval, da je spremenjen izdelek višje vrednosti in kakovosti.

3.5 Če vaši naročeni izdelki prispejo poškodovani, ne ustrezajo vašim pričakovanjem ali pa ste prejeli napačne izdelke, prosimo, da v roku 14 delovnih dni od prejema izdelkov, vendar ne kasneje kot 2 meseca od dne, ko ste odkrili, da so izdelki poškodovani, kontaktirate Bakkerjevo svetovalno službo po e-pošti ali po telefonu. Svetovalna služba bo nato poskrbela za izdajo dobropisa, vračilo kupnine ali zamenjavo (prosimo, da si za kontaktne podatke preberete Dodatne pogoje). Če boste morali izdelek vrniti, bo za prevzem izdelka poskrbela svetovalna služba.

3.6 Ko oddate naročilo za nakup Bakkerjevih izdelkov, to predstavlja ponudbo z vaše strani. Velja, da Bakker sprejme to ponudbo, če vam pošlje nekaj ali vse izdelke, ki ste jih naročili, ali če po pošti ali e-pošti prejmete potrditev naročila. Ta sprejem ponudbe velja za zaključen, ko vam Bakker pošlje takšno potrditev po pošti ali e-pošti ali ko prejmete pošiljko. Potrditev spletnega naročila ne predstavlja sprejema vaše ponudbe.

3.7 Bakker si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bo vaše naročilo odposlano v času, ki ste ga navedli. Ko Bakker ne more odposlati naročila ob času, ki ga želite, bo naročilo odposlano karseda najbližje želenemu času, bodisi pred ali po želenem terminu.

3.8 Bakker bo naročene izdelke dostavil na naslov, ki ste ga navedli za dostavo svojega naročila. Pomembno je, da je ta naslov točen. Prosimo, navedite, kje želite, da dostavljalec pusti vaše naročene izdelke, če vas v času Bakkerjeve dostave ne bo doma. Bakker ne prevzema nobene odgovornost za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z vašimi željami glede dostave.

3.9 Žive rastline morajo biti posajene čim prej, ko jih prejmete. Prosimo vas, da paket takoj po prejemu odprete in natančno preberete priložene vrtne napotke in morebitna posebna navodila. Svetujemo vam, da zemljo, vrtne grede, cvetlična korita ali lončke pripravite takoj, ko prejmete vaš paket.

3.10 Ti Pogoji poslovanja veljajo samo, če je paket dostavljen na ozemlje Republike Slovenije. Dostava je možna samo v državi, kjer ste oddali naročilo.

3.11 Stranke lahko vse do začetka procesa pakiranje njihovega naročila, brez stroškov, le to spremenijo ali prekličejo, tako da kontaktirajo naš oddelek za stike s strankami. To je mogoče le v primeru, da se proces pakiranje še ni začel. Neš oddelek za stike s strankami vam bo podal informacijo, če je sprememba vašega naročila še mogoča.

 1. člen Cene in plačilo

4.1 Navedene cene so v lokalni valuti in veljajo v času objave, vendar se lahko spremenijo.

4.2 Ko stranka odda naročilo, to pomeni, da Bakkerju poda ponudbo za nakup izdelkov po trenutni ceni, ki jo je objavil Bakker. Bakker imam pravico do (delnega) plačila vnaprej ali pa lahko zavrne naročilo, če stranka prejšnjih naročil ni v celoti plačala.

4.3 Cene ne vključujejo stroškov pošiljanja in pakiranja, vključujejo pa DDV po trenutni stopnji. Bakker zagotavlja, da ne bo zvišal cen v svoji spletni trgovini, cen posebnih ponudb ali cen izdelkov v katalogih, in sicer pri naročilih, ki jih bo prejel v času veljavnosti ponudb na spletni strani, posebnih ponudb ali ponudb v katalogih. Cene v katalogih, cene posebnih ponudb in cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo. V primeru, da se v času veljavnosti kataloga ali cenika DDV zviša, si Bakker pridržuje pravico do zvišanja cen.

4.4 Če je prišlo do napake in imajo izdelki napačne cene, bodisi na nivoju posameznih kosov ali z aktivacijo promocije, vam Bakker tega izdelka/izdelkov ni dolžan dostaviti po napačni ceni. V takšnem primeru vas lahko Bakker obvesti o pravilni ceni in vas prosi, da potrdite ali prekličete svoje naročilo tega izdelka/izdelkov.

4.5 Bakker sprejema plačila za izdelke na več različnih načinov, ki so navedeni v Dodatnih pogojih.

4.6 Bakker ima pravico, da kadarkoli preveri vašo kreditno sposobnost.

4.7 Če v celoti ne plačate svojega naročila, potem ko vas pozovemo, vam bomo zaračunali dejanske nastale stroške izterjave. Če naročila ne prevzamete, vam bomo zaračunali stroške pošiljanja v višini 5,29 EUR.

 1. člen Garancija

5.1 Bakker za svoje dostavljene izdelke nudi naslednjo garancijo:

- Bakkerjeve rastline so gojene z največjo mero skrbnosti in so popolnoma zdrave;

- Na vse trajnice, grmovnice, drevesa, vrtnice in žive meje, ki potrebujejo več let, da dosežejo svojo polno zrelost, prejmete petletno garancijo rasti in cvetenja.

- Na vsa semena, čebulnice, gomoljnice, posodovke in enoletne rastline prejmete enoletno garancijo rasti in cvetenja. Garancija za te izdelke velja od dneva nakupa pa do konca prvega obdobja cvetenja izdelka.

- Na vse ostale dostavljene izdelke prejmete enoletno garancijo.

Poleg tega Bakker zagotavlja kakovost in/ali uporabnost dostavljenih izdelkov v skladu z navedenim opisom. Datum izdaje računa je enak datumu začetka veljavnosti garancije. Če Bakker ugotovi, da je garancijski zahtevek upravičen in vas prosi, da vrnete izdelek/izdelke, potem stroške vračila krije Bakker. Vse stroške, ki nastanejo zaradi neutemeljenih zahtevkov, nosi stranka.

5.2 Ta garancija ne velja v naslednjih primerih:

 • v primeru poškodb, ki so rezultat namerno slabe ali malomarne nege;
 • v primeru zlorabe ali slabega vzdrževanja;
 • v primeru običajne obrabe;
 • če je škoda nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
 • Garancija vključuje vse pravice potrošnika, ki mu pripadajo po zakonu.

5.3 Stvarna napaka

 

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 

- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet

- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana

- artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane

- je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Kako se preverja primernost artikla?

 

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

 

Izdelek nam dostavite v pregled z natančnim opisom napake. V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, bomo zahtevi ugodili najkasneje v roku 8 dni po prejemu izdelka. V kolikor o napaki obstaja spor, lahko iz naše strani prav tako v roku najkasneje 8 dni pričakujete pisni odgovor.

 1. člen Tveganje in lastništvo

6.1 Odgovornost za morebitne poškodbe ali izgubo izdelkov se v času dostave na vaš naslov (ali drug dogovorjen naslov za dostavo) prenese na vas, če pa ne morete prevzeti pošiljke ob dogovorjenem času, pa ko vam dostavljalec pošiljko poskuša dostaviti. Bakker ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z vašimi navodili za dostavo.

6.2 Ko so izdelki uspešno odposlani in ko Bakker prejme vašo celotno kupnino, vi postanete lastnik izdelkov.

 1. člen Odgovornost

7.1 Bakkerjeva odgovornost za vse namene vključno z izgubo, ki je posledica neupoštevanja teh Pogojev poslovanja, ali pa če je kateri dostavljen izdelek na kakršenkoli način nezadovoljiv, je podrejena veljavni državni zakonodaji in je omejena na največ: a. Znesek, ki ga stranka plača Bakkerju; in b. Stroške vračila kateregakoli nezadovoljivega izdelka Bakkerju. Bakker ni dolžan nadomestiti izdelkov, vrniti kupnine ali izdati dobropisa za zneske, ki jih je plačala stranka, razen če je to v skladu s temi Pogoji poslovanja.

7.2 Bakker ne more prevzeti kakršne koli odgovornosti za izgubo ali poškodbo izdelkov, po tem ko so bili dostavljeni v skladu z vašimi navodili.

 1. člen Izjava o omejitvi odgovornosti za spletno stran in kataloge

8.1 Bakker si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni izdelke. Bakker si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo spletna stran redno posodobljena, vendar pa navedene informacije in podatki služijo zgolj vašemu informiranju in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave. Slike na spletni strani so v splošnem ustrezne, vendar lahko pričakujete manjša odstopanja v barvi, obliki in velikosti.

8.2 Vsebina spletne strani je namenjena zgolj tistim, ki dostopajo do spletne strani z naslovov znotraj območja dostave. Bakker ne prevzema odgovornosti za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani, do katerih najdete povezave na njegovi spletni strani.

8.3 Če se vam zdi, da za nasvete ali informacije, ki so na voljo na spletni strani, potrebujete pojasnila ali dodatne informacije, priporočamo, da se za razlago obrnete na Bakkerjevo svetovalno službo. Bakker ne prevzema odgovornosti za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij.

 1. člen Izjava o varovanju podatkov

9.1 Bakker spoštuje vašo zasebnost. Bakker je o svoji obdelavi podatkov obvestil Agencijo za zaščito osebnih podatkov in katerikoli drug organ za varstvo podatkov, ki je omenjen v Dodatnih pogojih, in z vsemi podatki, ki ste jih zaupno posredovali Bakkerju, upravlja v skladu s svojo Izjavo o varovanju podatkov (LINK) in z državno in evropsko zakonodajo.

 1. člen Pravice intelektualne lastnine

10.1 Informacije in nasveti, ki jih najdete na tej spletni strani ali v kakšni drugi Bakkerjevi publikaciji, so namenjeni zgolj vaši osebni rabi in jih je treba ustrezno smatrati kot najboljšo zbrano vrtnarsko prakso.

10.2 Vsa pisna, fotografska in oblikovna vsebina na spletni strani, v katalogih in katerikoli drugi publikaciji skupaj z njeno izbiro in postavitvijo in vsa programska oprema so Bakkerjeva lastnina, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, oz. lastnina ljudi, ki so Bakkerju dali dovoljenje za njeno uporabo in je kot taka tudi zaščitena. Vse pravice pridržane.

10.3 Nobenega dela te spletne strani ni dovoljeno mehansko ali elektronsko kopirati vključno s fotokopiranjem ali s kakršnimikoli drugimi sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Bakkerja ali imetnika avtorskih pravic.

10.4 Vsa imena, logotipi, slogani ali druge besedne zveze so lahko Bakkerjeva blagovna znamka ali blagovna znamka katere druge osebe ali podjetja. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovne znamke je nezakonita. Kopiranje, reproduciranje, prenašanje, razdeljevanje, posredovanje, oblikovanje, izkoriščanje v komercialne namene ali ustvarjanje izpeljanih del iz takšnega materiala ali vsebine ter pomoč tretji osebi ali napeljevanje tretje osebe k tem dejanjem je prepovedano. Če zasledite kakšno takšno razdeljevanje ali komercialno izkoriščanje, se strinjate, da boste Bakker o tem nemudoma obvestili.

10.5 S pošiljanjem materialov na Bakkerjevo spletno stran se strinjate, da Bakkerju in njegovim dajalcem licence in zakonitim naslednikom podelite nepreklicno, neomejeno in brezplačno licenco za uporabo materialov tako na Bakkerjevi spletni strani kot tudi na kakršenkoli drug način. Licenca se nanaša tudi na kopiranje, razdeljevanje, oglaševanje in drugačno širjenje materiala ter njegovo prilagajanje in urejanje.

 1. člen Splošno

11.1 Če Bakker ali vi ne bi uspeli uveljaviti pravice iz teh Pogojev poslovanja, to Bakkerju ali vam ne preprečuje, da bi uveljavljali druge pravice ali iste vrste pravice ob drugi priložnosti.

11.2 V kolikor bo sodišče ali pristojni urad ugotovil, da je kateri del teh Pogojev poslovanja neveljaven, nezakonit ali neizpolnljiv v katerikoli pristojnosti, bo ta del izločen iz teh Pogojev poslovanja, vendar pa to ne bo vplivalo na izvršljivost ostalih pogojev in ne bo vplivalo na veljavnost, zakonitost ali izvršljivost tega dela v katerikoli drugi pristojnosti.

11.3 Bakker ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah ali v rokah njegovih špediterjev, kar vključuje vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo.

11.4 Če ste poslovni uporabnik, se strinjate, da boste Bakker in/ali vse njegove podružnice in njihove direktorje in zaposlene na zahtevo nemudoma zaščitili pred vsemi zahtevami, odgovornostjo, škodo, stroški in izdatki, vključno s sodnimi stroški, ki bi lahko izhajali iz kršitve teh Pogojev poslovanja z vaše strani, ali drugimi obveznostmi, ki bi lahko izhajale iz vaše uporabe Bakkerjeve spletne strani.

Dodatni pogoji

 1. Ti Dodatni pogoji veljajo za vse izdelke, ki jih dostavlja Bakker Holland d.o.o. s trgovskim imenom Bakker v Sloveniji.

Podjetje Bakker Holland d.o.o. je registrirano v Sloveniji z matično številko 2056801 , naš registriran sedež je na naslovu Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Naša registrirana ID-številka za DDV je SI 93709447.

 1. Storitve svetovalne službe v Sloveniji nudi podjetje Bakker Holland d.o.o., ki je registrirano v Sloveniji z matično številko podjetja 2056801, z registriranim sedežem na naslovu Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. To je tudi naslov, kamor je treba poslati izdelke, ki jih želite vrniti.

Prosimo, da pritožbe glede svojega naročila pošljete Bakkerju na elektronski naslov narocila@bakker.si ali pa pokličete Bakkerjevo svetovalno službo na telefonski številki 02/300 45 10. Svetovalno službo lahko pokličete od ponedeljka do petka od 8:00 do 18:00.

 1. S podpisom naročilnice v primeru plačila z direktno obremenitvijo ali če oddate naročilo na Bakkerjevi spletni strani, pooblastite:

- Bakker, da pošlje enkratna navodila za direktno obremenitev vaši banki, tako da ta izvede plačilo zneska v roku 5 dni od datuma naročila, in

- vašo banko, da obremeni vaš račun za ustrezen znesek v korist Bakkerja kot prejemnika. Svoji banki lahko naročite, da prekliče plačilo v roku osmih tednov od prenosa sredstev. Kontaktirajte svojo banko za informacije o veljavnih pogojih.

 1. Če stranka ne izvede ustreznega plačila skupaj s svojim naročilom (ali zaradi tega, ker je bil ček ali kreditna kartica zavrnjena s strani banke izdajateljice ali zaradi kateregakoli drugega razloga), ima Bakker pravico zaračunati administrativne stroške zahtevka za plačilo. Bakker si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe ali za začasno prekinitev vsakršnih nadaljnjih dostav na vaš naslov. To ne vpliva na kakršnekoli druge pravice, ki jih ima Bakker. V kolikor plačilo, po tem, ko vas bomo k plačilu pozvali, ne bo v celoti izvršeno si podjetje Bakker Holland d.o.o. pridržuje pravico, da stranko dodatno bremeni za morebitne dodatno nastale izvensodne stroške. In sicer 15% na znesek neodplačane glavnice do 2.500,00 €, 10% na znesek neodplačane glavnice 2.500,01 € do 5.000,00 € in z minimalnim zneskom v višini 40,00 €.
 2. Bakker sprejema plačila za izdelke na 2 različna načina:
 3. Kreditna kartica Sprejemamo naslednje kreditne kartice: Visa, Mastercard in Karanta. Prosimo, da vnesete številko svoje kreditne kartice, datum veljavnosti in 3-mestno varnostno številko, ki se nahaja na hrbtni strani vaše kartice. Vašo kartico bomo za znesek nakupa obremenili v trenutku naročila. Bakkerjeva številka računa: 03121-1000295566.
 4. Plačilo po povzetju Ob prevzemu paketa izročite poštnemu uslužbencu ali dostavljavcu gotovino, Pošta Slovenije pa bo za vas opravila plačilo. Pri tem provizijo po veljavnem ceniku za vas poravnamo mi. Vsa plačila morajo vključevati tudi stroške pakiranja in pošiljanja v višini 4,99 €.
 5. V kolikor v Dodatnih pogojih ni drugače navedeno, so ti Pogoji poslovanja in vaša uporaba te spletne strani urejeni in sestavljeni v skladu s Slovenskimi zakoni.

O morebitnih sporih bo odločalo sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

 

 

Pritožbe in spori

Bakker spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Bakker se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

 

V primeru težav se kupec s prodajalcem Bakker lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 02 300 45 10 ali po elektronski pošti na info.si@bakker.com .

 

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info.si@bakker.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Bakker se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški,

ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Bakker prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Skladno z zakonskimi normativi Bakker Holland d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora,

ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Bakker, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS,

na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov

 ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Pravica do odstopa od pogodbe

Brez pisnega navajanja razlogov (npr. s pismom, po faksu, po e-pošti) ali stika z nami lahko v roku 14 dni odstopite od pogodbe, tako da vrnete izdelke. Rok za vračilo se začne po prejemu teh navodil v pisni obliki, vendar ne pred prejemom izdelkov s strani prejemnika (v primeru ponavljajočih se dostav podobnih izdelkov ne pred prejemom prvega delnega naročila) in ne pred izpolnjevanjem naše obveznosti o obveščanju v skladu z 246. členom, 1. in 2. odstavkom EGBGB in tudi ne izpolnjuje naših obveznosti v skladu s 312- členom, 1. odstavkom, 1. stavkom BGB v skladu s 246. členom, 3. odstavkom EGBGB. Rok za odstop od pogodbe je dovolj dolg, da nam pošljete pisno sporočilo o odstopu od pogodbe ali pa izdelek.

Sporočilo o odstopu od pogodbe je treba poslati na naslednji naslov:

Bakker Holland d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor.

Posledice odstopa od pogodbe
V primeru učinkovitega odstopa od pogodbe je treba vrniti koristi, ki so bile vzajemno prejete, vrniti pa je treba tudi npr. obresti. Če teh koristi ne morete vrniti ali pa jih lahko vrnete samo delno ali pa jih vrnete v slabšem stanju od stanja, v katerem ste jih prejeli, in glede na koristi, ki ste jih imeli (npr. koristi uporabe), nam morate plačati odškodnino. Za poslabšano stanje in koristi, ki ji ste jih imeli od izdelkov, morate plačati odškodnino samo do te mere, če je prišlo do poslabšanja stanja izdelka zaradi tega, ker ste izdelek uporabljali več kot bi bilo potrebno za testiranje njegovih lastnosti in delovanja. V primeru odškodnine za koristi, ki ste jih imeli od izdelkov, morate odškodnino plačati samo v primeru, da ste izdelke uporabljali na način, ki presega uporabo, ki je potrebna za testiranje njegovih lastnosti in delovanja. S testiranjem lastnosti in delovanja izdelkov je mišljeno testiranje in preizkušanje izdelkov, ki je možno in značilno za trgovino na drobno. Vi kot stranka krijete nastale stroške vračila, če naročeni izdelki in cena vrnjenih izdelkov ne presega zneska 40 evrov ali v primeru višje cene, če morate še vedno plačati dogovorjeno višjo ceno. V nasprotnem primeru ne krijete stroškov vračila. Izdelke, ki jih ni možno poslati kot paketno pošiljko, bomo prevzeli na vašem domu. Dolžnost za vračilo plačil je treba opraviti v roku 30 dni. Ta rok začne teči za vas, ko nam pošljete sporočilo o odstopu od pogodbe ali izdelke, za nas pa ob prejemu vašega sporočila ali izdelkov.

Posebne opombe
Sporočilo o odstopu od pogodbe ali izdelke nam lahko pošljete tudi na naslov:

Bakker Holland d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor.

Stanje pošiljke preko e-pošte

Takoj ko bo vaše naročilo odpremljeno, vas bo naša svetovalna služba o tem obvestila preko elektronske pošte.

Poteku svojega naročila lahko sledite preko sistema Track & Trace. To storite tako, da vnesete številko paketa (najdete jo v elektronskem sporočilu) poleg črtne kode, v spodnje polje pa vnesete svojo poštno številko, nato pa kliknete na oranžni gumb za iskanje na desni polovici strani. Nato boste prejeli informacije o tem, kje se vaš paket trenutno nahaja in na kateri datum ga boste prejeli na dom.

Če ni nikogar doma

Paket vam bo dostavila Pošta Slovenije. Žal vam ne moremo sporočiti natančnega dne dostave. V kolikor vas v času dostave ne bo doma, vam bo poštni uslužbenec pustil sporočilo in paket boste lahko prevzeli na vaši pošti.

Časi dostave

Vaši naročeni živi izdelki bodo dostavljeni na vaš dom ob primernem času za sajenje, saj lahko le tako zagotovimo optimalno kakovost. Ker si prizadevamo, da bi vam celotno naročilo dostavili v enem paketu, vam bomo vse druge naročene izdelke dostavili skupaj z živimi izdelki. Če želite, da vam vaše izdelke dostavimo ob drugem času, lahko svojo željo označite na spletni strani pri oddaji naročila. V kolikor bo narava to dopuščala, bomo vaše želje seveda tudi upoštevali.

Transportno zavarovanje

Če se del vašega naročila poškoduje med prevozom, vam bomo poškodovane izdelke zamenjali brez dodatnih stroškov. Če se slučajno zgodi, da se vaše celotno naročilo izgubi, bomo celotno naročilo prav tako nadomestili brez dodatnih stroškov.

Dodatna paketna & dostavna zaščita

Stranka, ki se odloči za naročilo dodatne paketne & dostavne zaščite v vrednosti 0,99 € je upravičena do naslednjega:

 • Če stranka ni prejela paketa, ker je bila v času dostave na dopustu ali kako drugače neodložljivo odsotna  in ni mogla prevzeti paketa, ji bo paket dostavljen ponovno.
 • Če stranka ne bo prejela paketa v roku 7 mesecev od takrat, ko je podjetje prejelo naročilnico in je za to napako krivo podjetje, bo stranka prejela dobropis v vrednosti 20 €.

Embalaža in prevoz

Vrsta embalaže je odločilna za ohranjanje visoke kakovosti. Vse izdelke zapakiramo, tik preden jih odpošljemo. Cvetlične čebulice zapakiramo v vsako vrečko v ustreznih količinah. Previdno zapakiramo tudi izdelke za posaditev na prosto, rastline v cvetličnih posodah in vrečke s semeni. Na ta način lahko pri Bakker.com zagotovimo kakovost izdelkov, ki jih dostavljamo svojim strankam. Zaradi visokih standardov, ki jih mora izpolnjevati naša embalaža, ta embalaža preprečuje slabšanje stanja cvetličnih čebulic in ostalih rastlin.

Okolju prijazno
Za odpremljanje naših izdelkov uporabljamo okolju prijazno embalažo. Papir in karton sta izdelana iz 100 % recikliranega papirja. Plastična embalaža je izdelana iz plastike, ki jo je možno reciklirati. Poleg tega je uporabljen plastični material po možnosti popolnoma biološko razgradljiv. Pri Bakker.com smo vedno v koraku s časom. Vedno iščemo najboljšo, okolju prijazno rešitev za našo embalažo.

Vaš prispevek za ohranjanje čistega okolja
Podjetje Bakker.com vsako leto nameni veliko sredstev ministrstvu za okolje, kot okoljsko dajatev za ohranjanje čistejšega okolja. V kolikor boste na naročilnico označili, da želite tudi sami prispevati 0,50 €, bodo tudi vaša sredstva namenjena temu.

Simboli
Simboli, ki so naslikani na naših embalažah in na etiketah rastlin, vam na prvi pogled veliko povedo o rastlini in negi, ki je zanjo primerna. Ti simboli vam bodo hitro povedali, če rastlina potrebuje polno sončno lego (najmanj 5 ur sonca na dan poleti), polsenčno lego (3-5 ur sonca na dan poleti) ali senčno lego (manj kot 3 ure sonca na dan ali več ur filtrirane oz. posredne svetlobe). Hitro boste odkrili, kdaj rastlina cveti, kako visoko zraste, kako velika naj bo razdalja med posameznimi rastlinami in kakšna naj bo globina sajenja. Cvetlice, ki so primerne za rezano cvetje, so tudi označene s posebnim simbolom. To velja tudi za dišeče rastline. Spodaj boste našli razlago vseh obstoječih simbolov.

Informacije na etiketi
Etikete, ki se nahajajo na ali v embalaži skoraj vseh izdelkov, vam posredujejo veliko pomembnih informacij. Na etiketi najdete tudi navedbo o številu kosov v posameznem paketu, botanično ime rastline in barvo cvetov. Obstajata dve vrsti etikete: ena za vrtnice in druga za vse ostale rastline.

Stroški pošiljanja

V kolikor boste izbrali plačilo s kreditno kartico znašajo stroški pošiljanja, ne glede na velikost paketa 4,99 €. Stroške vsakega ločenega naročila po želji stranke krije stranka sama. V kolikor se odločite za plačilo po povzetju, vam bomo zaračunali dodatno 1,00 € za stroške plačilnega prometa. Provizijo Pošti Slovenije pa poravnamo mi.

Okolju prijazno pakiranje

Ker smo največje podjetje s kataloško prodajo vrtnih izdelkov v Evropi, sodi skrb za okolje v najširšem pomenu besede seveda med naše najpomembnejše naloge. To se odraža pri naslednjih ukrepih:

 • Kjerkoli je mogoče, uporabljamo biološko razgradljive materiale.
 • Uporabljamo samo recikliran papir in karton, tako se drevesa ne žrtvujejo po nepotrebnem za našo embalažo.
 • Recikliramo tako imenovane neuporabne materiale za izdelavo nove embalaže.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Da vam pri Bakkerju lahko ponudimo najboljšo možno storitev, potrebujemo nekaj vaših osebnih podatkov. Ti podatki se uporabljajo za naslednje:

 • Pravilna obdelava naročila
  Shranjene informacije, ki se nanašajo na podatke kot so prejšnji nakupi, podatki o dostavi in plačilu ter računi se uporabljajo za obdelavo naročila v zadovoljstvo stranke.
 • Pošiljanje naših elektronskih novic in posebnih ponudb
  Z vašim dovoljenjem uporabljamo vaše osebne podatke za pošiljanje koristnih napotkov za vrtnarjenje in obrezovanje v naših elektronskih novicah in za obveščanje o zanimivih ponudbah in akcijah (tudi drugih podjetij).
 • Kvizi in promocije
  Vaše osebne podatke potrebujemo v povezavi s kvizi in promocijami, na primer za kontaktiranje zmagovalca mesečnega nagradnega vprašanja.


Varovanje podatkov

Vaše podatke bo Bakker Hillegom B.V. v sodelovanju z Bakker Holland d.o.o. uporabljal samo za obveščanje o naših ponudbah in ponudbi drugih izbranih podjetij, ki bi lahko bila zanimiva za vas. Lahko pa od nas v vsakem trenutku zahtevate, da vam ponudbe prenehamo pošiljati. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov vaših podatkov ne bomo posredovali tretji osebi.

Varno spletno okolje
Vaši osebni podatki so na spletu zaščiteni z varno povezavo. Ko naročate pri Bakkerju, se nahajate v varnem okolju, ki temelji na tako imenovani SSL-tehnologiji. SSL-tehnologija zagotavlja, da so vaši podatki zaščiteni in jih nikoli ne morejo videti ali zlorabiti tretje osebe. V naslovni vrstici črke "https" v naslovu domene pomenijo, da je to varno okolje.

Piškotki 
Z vsakim obiskom naše strani naš brskalnik na vaš računalnik shrani piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. To pomeni, da ko ponovno obiščete našo spletno stran, ne boste prejeli istih informacij dvakrat, prav tako se vam ob ponovnem obisku ne bo več treba registrirati.

Spreminjanje vaših podatkov
Če imate vprašanja glede izjave o varovanju podatkov, če želite videti ali spreminjati svoje osebne podatke ali če želite odstraniti svoje podatke iz naše baze, lahko kontaktirate našo svetovalno službo.

Dopolnila k izjavi o varovanju podatkov
Bakker si pridržuje pravico do sprememb izjave o varovanju podatkov. Priporočamo, da redno prebirate izjavo o varovanju podatkov, saj boste tako vedno na tekočem o vsebini trenutne izjave.

Agencija za zaščito osebnih podatkov

Vse podatke, ki nam jih zaupate, bomo obravnavali zaupno v skladu z Evropsko zakonodajo, ki se nanaša na področje zasebnosti. Bakker se v celoti ravna po Zakonu o zaščiti podatkov iz leta 1998 in v skladu z narodnimi pravili.

Piškotki

Z vsakim obiskom naše strani naš brskalnik na vaš računalnik shrani piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. To pomeni, da ko ponovno obiščete našo spletno stran, ne boste prejeli istih informacij dvakrat, prav tako se vam ob ponovnem obisku ne bo več treba registrirati.

Kako zavrnete piškotke

Internet Explorer 7 & 8
1. Kliknite Extra
2. Kliknite zgodovino iskalnika > General > Remove
3. Izberite med naslednjim:
• In Internet Explorer 7: Kliknite Remove cookies > yes > close.
• In Internet Explorer 8: Tick the box Cookies, then click Remove.
4. Kliknite OK.

Firefox
1.  Kliknite Extra > Options > tab Privacy. 
2.  Kliknite 'Delete recent history'
3.  Pri podrobnostih označite kaj želite odstraniti (vsekakor piškotke!)

Chrome
1. Kliknite 'ključ' zgoraj desno
2. Kliknite settings
3. Izberite advanced options 
4. Kliknite Privacy in izbrišite zgodovino iskalnika...
5. Prepričajte da ste kliknili 'Remove cookies and other site related details'
6. Kliknite 'delete browser history'

Safari:
1. Odprite safari (modra ikonica, ki spominja na kompas)
2. Izberite Safari > Preferences
3. Kliknite Security (ključavnica) na vrhu novega okna.
4. Kliknite Pokaži cookies
5. Kliknite 2x 2 x izbriši vse

 

Vračilo vašega nakupa

Da boste lahko najbolje izkoristili naše visokokakovostne izdelke, vam izdelke dostavimo ob ustreznem času za sajenje. Priporočamo, da izdelke posadite karseda hitro po prejemu svojega naročila.

Zajamčena pravica do odstopa od pogodbe
Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu.
Izdelke nam pošljite (izključno kot paketno pošiljko in ne kot pismo) na naš naslov: Bakker Holland d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor.

Živi izdelki
Vračilo živih izdelkov ni vedno mogoče zaradi same narave teh izdelkov. Naša garancija do pet let vam nudi potrebno gotovost. Prosimo, da za nadaljnje informacije kontaktirate našo svetovalno službo.

Drugi izdelki 
Ponavadi je vračilo drugih neživih izdelkov možno. Za nadaljnje informacije kontaktirajte našo svetovalno službo.

Zamenjava izdelkov

Prizadevamo si nuditi najboljšo možno storitev, tudi v nepredvidljivem primeru, da je vaš izdelek razprodan. V takšnem primeru vam zato pošljemo nadomestni izdelek, ki je karseda podoben naročenemu.

Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku ali pa če niste zadovoljni z njim, kontaktirajte našo svetovalno službo.