Privacy & cookies verklaring

Welkom bij deze Privacy en cookies verklaring. Hier wordt beschreven op welke wijze Bakker International B.V. de gegevens van al haar klanten en bezoekers van de webshop verwerkt. 

Enerzijds om jouw bestellingen uit te kunnen voeren anderzijds om je te blijven informeren over haar producten en diensten. Dit op basis van jouw aankopen uit de catalogus en/of via de website en door cookies op de webshop. Ook wordt hieronder uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van je wettelijke rechten.


 

Bakker.com is de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Bakker International B.V., hierna te noemen Bakker.com. Adres Meer en Duin 1, 2163 HA Lisse, Nederland. Voor vragen en/of klachten over privacy heeft Bakker.com een speciaal e-mailadres, namelijk privacy.nl@bakker.com. Ook kun je telefonisch contact met ons opnemen, via +31 (0)10 3017 170. Bakker.com streeft ernaar om je zo snel mogelijk te helpen met je vraag of klacht, dit zal in uitzonderlijke gevallen uiterlijk binnen twee tot drie weken plaats vinden.

 

Wanneer en waarvoor verwerkt Bakker.com persoonsgegevens?

Bakker.com verwerkt persoonsgegevens op drie gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Uitvoering van de overeenkomst;
 2. Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
 3. Of met jouw toestemming.

Het kan hierbij gaan om naam, adres, postcode, woonplaats en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Maar ook om gegevens over aankopen, retouren, betalingen en interesses.


1) Op basis van de uitvoering van een overeenkomst:

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en/of diensten;
 • Voor het nakomen van onze garantieverplichtingen;
 • Voor het behandelen van vragen en/of klachten met betrekking tot de producten of dienstverlening van Bakker.com en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele ontstane geschillen. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden;
 • Voor contactmomenten met Bakker.com. Via de telefoon, e-mail, chat, social media, contactformulier(en), enquêtes, prijsvragen en (panel)onderzoeken. Of wanneer je online inlogt op jouw account.


2) Op basis van gerechtvaardigd belang en ter ondersteuning van alledaags relatiebeheer:

 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten. Dit kan via de volgende kanalen:
  • Webshop
  • Catalogus
  • Klantenservice
  • Social media-campagnes
  • Of van adverteerders op het gebied van consumentengoederen. De informatievoorziening is gebaseerd op voorkeuren, opgegeven interesses.
  • Relatiebeheer
    
 • Ten behoeve van (interne) analyses:
  • Procesverbetering, gebruikerservaring;
  • De ontwikkeling van producten en diensten;
  • Marktonderzoek;
  • Voorkomen van fraude;
  • Historische, statistische doeleinden.

 

3) Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Bakker.com nadere gegevens bij je opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn of niet door jou worden verstrekt, kan Bakker.com de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren of geen juiste producten leveren.

Wanneer voor het verwerken van persoonsgegevens je toestemming nodig is dan zal Bakker.com daarom vragen. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.


E-mail en toestemming

Bakker.com biedt een nieuwsbrief waarmee nieuwsbrief-abonnees geïnformeerd worden over exclusieve aanbiedingen, tuintips en persoonlijke aanbevelingen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook kunt u zich afmelden via de volgende pagina: https://www.bakker.com/nl-nl/sc/uitschrijven-voor-onze-nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Ontvangers

Daarnaast schakelt Bakker.com verschillende partijen in om onder haar verantwoordelijkheid producten of diensten te leveren. Denk hierbij aan vervoerders en koeriers.

 

Gegevensverwerking binnen en buiten de Europese Unie

De vestiging van Bakker.com in Nederland verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Een deel van deze administratieve werkzaamheden wordt uitbesteed aan een bedrijf in Tunesië. Dit bedrijf heeft beveiligingsmaatregelen genomen en bovendien heeft Bakker.com met dit bedrijf het officiële door de Europese Unie gepubliceerde contract 2010/87 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) gesloten. Een exemplaar kun je inzien op het hoofdkantoor van Bakker.com.


Hoe lang bewaart Bakker.com gegevens?

Bakker.com bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wettelijk is bepaald dat de maximale termijn 7 jaar is.

 

Social media

Bakker.com is online actief en gaat graag het gesprek aan met klanten en bezoekers van de website. Ook neemt Bakker.com deel aan social media, zoals Facebook en Pinterest. Online geeft Bakker.com zijn klanten graag praktische informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Bakker.com  (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt . Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Bakker.com is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.


Cookies

Bakker.com maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes met gegevens die of op de harde schijf van je computer of op andere hardware worden opgeslagen of in de sessie van de browser staan. Bakker.com plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van de browser om te zien hoe je dit kunt doen. Bakker.com kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Overzicht van geplaatste cookies:

Noodzakelijke cookies

Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt.

Codes

Opslag periode

Doel

BakkerCountrySelection

cookiediv

countryDefault

countryGoButton

pgid.org-b2c-site

SecureSessionID-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sid

68 jaar

15 dagen

68 jaar

68 jaar

Sessie

Sessie

24 maanden

Land selector

Technische CMS cookie

Land selector

Land selector

Technische CMS cookie

Technische CMS cookie

Security

 

Tracking cookies

Tracking/advertising cookies, de ‘conversiepixels’ worden gebruikt om te meten of onze campagnes succesvol zijn. Hiermee wordt het surfgedrag vastgelegd waardoor er gespecificeerd kan worden op basis van de pagina’s die je hebt bezocht. Deze cookies zijn niet te herleiden naar klantdetails, maar worden gebruikt om onze campagnes te kunnen meten.

 

Codes

Opslag periode

Doel

_dc_gtm

_fbp

_ga

_gaexp

_gat_UA

_gcl_au

_gid

_hjDonePolls

_hjIncludedInSample

_omappvs

om-sxxxxxxxxxxxx

omappvs

omSeen-xxxxxxxxxxxx

omSuccess-xxxxxxxxxxx

omSlideClosed-xxxxxxxxxxx

utm_med

utm_src

utm_term

14 maanden

90 dagen

24 maanden

14 maanden

1 minuten

90 dagen

24 uur

12 maanden

Sessie

11 jaar

7 dagen

10 minuten

7 dagen

12 maanden

-

14 maanden

14 maanden

14 maanden

Doseren verzoeksnelheid

Social media metingen en targeting

Gebruiker herkenning Google Analytics

Anonieme data over bezoekersbron

Verzoek handling

Google Ads tracking

Gebruiker herkenning Google Analytics

Hotjar vragen

Hotjar vragen

Nieuwsbrief inschrijving opt-in

Pop-up beheer

Pop-up beheer

Pop-up beheer

Pop-up beheer

Pop-up beheer

Verkoop meting

Analyse website gedrag

Gecontroleerde A/B testen op de website

 
 

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn kun je deze laten corrigeren. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Bakker.com, op basis van toestemming of contract verwerkt, aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Bakker.com laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Bakker.com. Neem hiervoor contact op met Bakker.com per telefoon +31 (0)10 3017 170 of per e-mail privacy.nl@bakker.com.


Wijzigingen

Bakker.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Bakker.com een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal Bakker.com dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.


Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Bakker.com persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens

Bakker International BV

Meer en Duin 1

2163 HA Lisse

Telefoon: +31 (0)10 3017 170

E-mail: privacy.nl@bakker.com

 

Lisse, 26-07-2019