VoedingOm planten goed te kunnen laten groeien, is een adequate voeding belangrijk. Het toevoegen van meststoffen aan de bodem kan daarbij helpen. Organische meststoffen, zoals stalmest en compost zijn effectief voor verbetering van de bodem. Compost is tevens een waardevolle bron van voedingsstoffen. Gegranuleerde koemest, pluimveemest, bloed- en beendermeel zijn ook uitstekende bronnen in het geleidelijk vrijgegeven van voedingsstoffen.

Anorganische meststoffen bevatten alleen voedingsstoffen en hebben geen invloed op de bodemstructuur en bodemleven. De drie belangrijkste elementen voor een goede ontwikkeling van planten zijn stikstof, fosfor en kalium. In het voorjaar kan ook Phostrogen poeder verspreid worden. Deze poeder zorgt voor een gezonde groei en rijke bloei. In de zomer kan aan snelgroeiende planten extra meststoffen worden gegeven. Echter wordt afgeraden om anorganische meststoffen langdurige tijd achter elkaar te gebruiken, omdat deze meststof uiteindelijk de bodemstructuur en het bodemleven zal beschadigen.