Een kwestie van bemestingDe maanden van bemesting komen er weer aan. Bij iedere plantsoort natuurlijk op z'n eigen moment. En voor sommige soorten zelfs met een ‘eigen' speciaal ontwikkelde mest. Wist u dat? Natuurlijk kunt u overal standaardmest voor gebruiken, maar voor het beste resultaat vraagt een enkeling toch om een beetje extra, om wat meer afgestemde voeding.

Een veel voorkomende aanname is dat mest de planten voedt. Ja, indirect wel. Eigenlijk voedt bemesting de bodem! En met een gezonde, voedzame bodem krijgt u beter ontwikkelde wortels en planten. Het gevolg hiervan is een vollere plant, een mooiere en langere bloei en gezonder blad. En dat willen we allemaal in onze tuin!

Het essentiële drietal

De drie belangrijkste elementen voor een goede ontwikkeling zijn stikstof, fosfor en kalium. Stikstof stimuleert de groei. Fosfor is goed voor de bloei, vruchtzetting en voor de vorming van gezonde wortels en knollen. En kalium stimuleert weer de vorming van nieuwe bladeren. Daarnaast heeft de plant dit nodig voor het water- en voedseltransport.

Mestvormen

Bij mest denken we vaak aan stalmest (koemest). Inderdaad is dat één van de organische meststoffen. Maar ook bijvoorbeeld compost, turf, tuinaarde en potgrond behoren hiertoe. Allen opgebouwd uit organisch materiaal en bedoeld als bodemverrijking en -verbetering.

Compost kunt u ook zelf maken van groenafval uit uw tuin. Eén minpuntje: Het is een langzaam proces en u houdt aan een grote berg groen maar een klein beetje meststof over. Meestal niet genoeg om uw hele tuin het hele seizoen te bemesten. Voor planten die niet zo snel groeiend is dit een uitstekend middel. Sterke groeiers hebben meer nodig, bijvoorbeeld koemestkorrels.

Grondverbetering

Organisch materiaal voedt niet alleen, maar verbetert ook de samenstelling van de tuingrond. Het heeft een gunstige invloed op de bodemstructuur en het bodemleven. Het is min of meer van levensbelang voor uw tuin. Bacteriën, schimmels en wormen breken dood materiaal af en maken er humus van. Dit zorgt ervoor dat de gronddeeltjes beter aan elkaar kleven, waardoor ze beter vocht en voedingsstoffen vasthoudt. Daarentegen maakt humus kleigrond juist weer losser. Die natuurlijke totstandkoming van humus is onontbeerlijk voor een vruchtbare, gezonde tuingrond met een rulle structuur.

Het voordeel van organische mest is dat de planten niet zo'n groeischok krijgen. Het voedsel wordt langzaam door de bodem opgenomen, waardoor het geleidelijk ook door de plant genuttigd wordt.

Kunstmest: puur voeding

Naast al deze organische voedingsstoffen is er natuurlijk ook nog de kunstmest, ofwel anorganische mest. U kunt dit zien als puur voedsel, evenwichtig samengesteld en gericht op een specifieke behoefte van bepaalde planten. Dit heeft dan ook geen enkel invloed op de bodem en haar structuur. Omdat de voedingsstoffen rechtstreeks door de grond worden opgenomen, komt het voedsel sneller vrij voor de planten. Dergelijke mest vraagt dan ook om preciezere dosering. Op de verpakkingen van dergelijke producten treft u altijd de exacte informatie betreft de verhoudingen aan. Overdaad schaadt, ook als het gaat om voedingsstoffen!

We bevelen aan om nooit alleen anorganische meststoffen te gebruiken. Zeker op lange termijn gaat dat ten koste van de grondstructuur en het bodemleven!

Na het bemesten is het van belang dat u voldoende water geeft. Zo worden de voedingsstoffen goed verdeeld in de bodem en kunnen de wortels het zowel gemakkelijker als geleidelijker opnemen.

Bakker ontwikkelde voor enkele veeleisende groeiers haar eigen mengsels, zoals rozenmest, fuchsiamest en aardbeienmest. Voor een uitbundige groei en bloei van uw rozen, fuchsia's en aardbeien zou u deze echt eens moeten proberen!