De belangrijke functie van waterPlanten bestaan voor het grootste gedeelte uit water. Zo bestaat een tulpenbol bijvoorbeeld uit bijna 60% water. Wanneer de temperatuur stijgt en de zon veel schijnt, kan droogte voor deze bollen en planten op de loer liggen. Wij geven u graag wat tips om dit (vooral) zomerse waterprobleem de baas te worden.

Water opslaan en bewaren

Vocht opslaan en bewaren is de manier waarop planten overleven. Over het algemeen wordt aangenomen dat succulenten (vetplanten) zijn ontstaan uit gewone planten die onder normale omstandigheden groeiden. Door wijziging van het klimaat waren ze genoodzaakt zich aan te passen. Dit lukte bij enkelen: zij vergrootten hun mogelijkheid om vocht op te slaan en dit te verbruiken in tijden van schaarste. Dit proces heeft miljoenen jaren geduurd en verliep in twee fasen:

  • In de eerste fase ontstonden haren en waslaagjes op de planten, vooral op de bladeren. Zo beschermt de waslaag de plant tegen waterverlies en weerkaatst het het zonlicht zodat de plant niet kan verbranden. Haren worden door de plant onder andere gebruikt om dauw en regendruppels op te nemen.
  • Opslaan en vocht bewaren was fase twee.

Aanpassen

De aanpassing in de tweede fase had als gevolg dat de cactus helemaal geen bladeren meer heeft. Nog een stapje verder is de bolvorm die sommige cactussen hebben aangenomen: een bolvormig lichaam immers heeft een maximale inhoud in vergelijking tot het oppervlak. Een bolcactus heeft zich dus perfect aan zijn natuurlijke omgeving aangepast. Er is berekend dat onder gelijkblijvende omstandigheden en bij een zelfde gewicht een bolcactus in een bepaalde periode 8000 keer minder verdampt dan een loofboom!

Water vervoeren

De waterstroom van de wortels naar de bladeren, vervoert de opgenomen voedingsstoffen naar hun plek: daarom moet er steeds voldoende water voorradig zijn. Planten maken zelf uit anorganische stoffen de benodigde groeistoffen, waarbij de wortels en bladeren de belangrijkste rol spelen. Via de wortels wordt water (met daarin aanwezige zouten) uit de bodem opgenomen. En met de bladeren wordt koolzuurgas uit de lucht gehaald. Zo bouwt de plant al het noodzakelijke organische materiaal op.

Indicator bij weinig water

Ligularia dentata (kruiskruid) laat zien wanneer uitdroging dreigt. Planten met grote en/of dunne bladeren verdampen natuurlijk veel en zullen bij droogte het eerste slap gaan hangen. Een schoolvoorbeeld daarvan is Ligularia dentata, ook wel Senecio clivorum genoemd. Deze plant kan als indicatorplant dienen. Zodra deze plant droogteverschijnselen gaat vertonen, zullen alle andere planten betrekkelijk snel volgen. Hét moment dus om maatregelen te nemen.

Planten die goed tegen droogte kunnen

Er zijn zoveel planten die het op droge (en arme) grond uitstekend doen, dat u met deze soorten alleen al fantastische borders kunt maken. Planten die u in een tuin kunt zetten waar de grond van nature droog is, zijn:

  • Sedum (vetkruid);
  • Sempervivum (huislook);
  • Solidago (gulden roede);
  • Nepeta (kattenkruid);
  • Eryngium (edeldistel);
  • Malva (kaasjeskruid).